Посещение и преглеждане на електронния магазин
При посещение на електронния магазин от потребител временно се прихващат следните лични данни:
- IP адрес - прихващането на IP адреса на потребителя се прави поради няколко причини:
    -- филтриране на злонамерени посетители
    -- блокиране на функциите на някои т.нар. ботове, системи за събиране и индексиране на съдържание
    -- ограничаване на достъпа до електронния магазин на потребители от определени страни извън България и ЕС
    -- събиране на информация за посетените страници от този IP адрес
Регистрация на профил на потребител
Всеки един потребител на електронния магазин има право да регистрира свой профил. С регистрирането на собствен профил в системата на електронния магазин, потребителят се съгласява Кукибуки да съхранява личните му данни според настоящата Политика за лични данни. Регистрацията на профил не е предпоставка за опериране с личните данни на съответния потребител, освен в случаите, в които той е дал изричното си съгласие за активиране на определени функции. 
Пример - ако потребителят се абонира за определена новинарска емисия, тогава той дава изричното си съгласие имейлът от профила му да бъде използван за адресиране на тази емисия. 
Заявка за поръчка
Ако потребител активира функцията Заявка за поръчка той дава своето съгласие системата на електронния магазин да оперира с личните му данни. При отказ на съгласие за опериране с личните му данни, неговата заявка за поръчка автоматично ще бъде анулирана.
При заявка за поръчка се използват следните лични данни
- Три имена;
- Адрес;
- Телефон;
- IP адрес;
- Имейл;
Ако заявката за поръчка бъде приета от системата на електронния магазин тези лични данни се записват в отделна таблица за съхранение на поръчките
Обработка на заявка за поръчка
Обработването на заявки за поръчки от потребител се извършва от администратор. Администраторът проверява наличността и търговския вид на заявените в поръчката продукти и при липсата на забележки приема заявката за поръчка от потребителя. При приемането на заявките за поръчки от потребител се активира функцията Обработка на поръчка от потребител. Личните данни на съответния потребител автоматично се трансферират от функцията Заявка за поръчка към функцията Обработка на поръчка. 
Обработка на поръчки от потребител
Обработката на поръчки от потребител се извършва от администратор. Администраторът използва личните данни на потребителя, за да адресира правилно заявените продукти, както и да осъществи комуникационна връзка с него при нужда. За нуждите на транспортирането личните данни се предоставят на куриерската фирма - три имена, телефон, адрес за доставка и имейл.
Абонамент за новини и промоции
При активиране на абонамента за новини, потребителят се съгласява да предостави електронния си адрес, на който да получава желаната от него информация. 
Анализи и маркетинг
Личните данни се използват и при анализ на продажбите на определени продукти и позиционирането им според предпочитанието на съответните потребители. Например ако определен потребител има интерес към конкретна група продукти, при допълването на тази група с нови продукти, той може да получи известие или персонална оферта. Личните данни, които се използват са: име и фамилия, имейл, телефон. 
Телефонът на потребителите се използва за обратна връзка с цел проучване на качествата на определени продукти и удовлетвореността от услугите, които предлага Кукибуки. Обратната връзка става с предварителното съгласие на съответния потребител.