Методите, чрез които се събират лични данни от системата на електронния магазин на Кукибуки са два вида:

 • Пряко предоставени данни - тези данни се предоставят от самия потребител с оглед на Общите условия за ползване на електронния магазин cookibooki.bg и Политиката за личните данни. Те включват: три имена, адреси, имейл, телефон. Те са от критично значение за успешното взаимодействие между потребители и администратори.
  • Обработка на заявка за поръчка - тази функция не може да бъде активирана без да бъдат приложени личните данни: три имена, поне един адрес за доставка, имейл и телефон. Концепцията на функцията е да реализира първия етап от процеса на отдалечена покупко-продажба, при финализирането на която определени стоки трябва да бъдат предоставени от администратора на потребителя. Без наличието на тези данни самото взаимодействие между заинтересованите страни от тази покупко-продажба не би било възможно.
  • Обработка на поръчка - тази функция реализира втория етап от отдалечената покупко-продажба, при която администраторът селектира и пакетира заявените продукти и предава данните на трето лице - куриерска компания, която се явява като посредник при финализиране на покупко-продажбата. С цел доставка на заявените продукти на потребителя, куриерът има нужда от определени лични данни, за да идентифицира правилно потребителя, заявил доставената поръчка, а именно - имена, адрес и телефон. За допълнителна идентификация куриерът изисква представяне на лична карта. 
  • Обработка на рекламации - функцията за обработка на рекламации изисква достъп до лични данни, а именно: три имена, имейл, телефон и според избора на потребителя банкова сметка. Данните са необходими за идентификация на правещия рекламация потребител, както и за евентуалното възстановяване на парична сума. 
 • Съпътстващо събиране на данни - в тази група данни спадат IP адреса и вида приложение, с помощта на което се достъпва системата на електронния магазин. Тези данни се използват за контрол и анализ
  • IP адрес - с помощта на тези данни частично се идентифицира конкретен потребител поради мобилността им. Но така или иначе тези данни се използват за налагане на контрол над достъпа до електронния магазин. С помощта на тези данни се блокира достъпът на потребители от определени страни до системата на електронния магазин поради тяхното съмнително поведение и регистрирани виртуални действия с цел заобикаляне на защитата на електронния магазин. Например такава страна е Нигерия. 
   Достъпът на определени потребители също може да бъде ограничен ако администраторите преценят, че действията, произтичащи от техните IP адреси, се категоризират като съмнителни. Техният достъп се отблокирва след пряка комуникация с тях, при което се използват други лични данни - телефон или имейл, но само в случай, че съответния потребител има регистриран профил в системата на електронния магазин. 
  • Приложение за достъп до системата - данните за приложението за достъп до системата се използат единствено за анализ, въз основа на който се оптимизират редица функции и самия изглед на електронния магазин. 
   НАПРИМЕР - Ако повечето потребители използват приложението Chrome за достъп до системата на електронния магазин, то тогава функциите и изгледът на електронния магазин ще бъдат оптимизирани за това приложение.