Поради спецификата на дейността на Кукибуки и поради задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство се налага да предоставим личните данни на потребителите към съответните дружества и институции както следва:

  • Куриерска фирма - поради факта, че функцията Обработка на поръчки се финализира от посредническа куриерска фирма, се налага да й се предоставят необходимите за изпълнението на тази функция лични данни. От момента на предоставяне на поръчката на куриера до момента на финализиране на поръчката личните данни на съответния потребител се управляват и опазват според Политиката за лични данни на съответната куриерска компания. Кукибуки изисква от куриера конфиденциалност и задължение предоставените лични данни да се използват единствено и само според заявената услуга, а именно - транспортиране, предоставяне и, евентуално, приемане на съответното заплащане от потребителя. Кукибуки не поема отговорност за нерегламентирано изтичане на лични данни от системата на куриерската компания освен пълноценно да съдейства на съответните упълномощени разследващи органи, както и на самите заинтересовани потребители.
  • Национална Агенция по Приходите - Кукибуки ЕООД е публично търговско дружество и като такова е длъжно според данъчното законодателство по всякакъв начин да съдейства на НАП, включително и предоставяне на всякакви лични данни. Това става изключително и само ако са спазени всички регламенти за предоставяне на такава информация. Кукибуки информира потребителите, ако личните им данни са изискани и предоставени на служител на НАП, освен ако това не възпрепятства хода на образувано разследване.
  • Български Съд - Кукибуки ЕООД предоставя лични данни на Български Съд ако е в ход административно дело или изпълнително производство, касаещо конкретния потребител или той е засегната или съпричастна страна. Информацията се предоставя при всички спазени законни регламенти за изискване на информация, касаеща личните данни на потребителите. Кукибуки информира заинтересованите потребители, ако личните им данни са предоставени на Българския Съд.
  • Други Публични организации, упълномощени от Българското Правителство или акредитирани от Българската Служба по Акредитация - Кукибуки предоставя лични данни на упълномощените или акредитирани публични организации след подробен анализ на компетенциите на предоставеното им пълномощно или акредитация. Ако се прецени, че пълномощното/акредитацията не покрива достъпа на организацията до личните данни на потребителите, такава информация им се отказва. Кукибуки информира засегнатите потребители за предоставените им лични данни на упълномощени или акредитирани публични организации.
  • Счетоводна къща, обслужваща счетоводството на Кукибуки ЕООД - счетоводната къща получава информация за личните данни на онези потребители, които са заявили да им бъде издадена данъчна фактура.