Обща информация

Всички потребители, които имат регистриран профил в системата на електронния магазин на Кукибуки имат постоянен достъп до личните си данни, както и разполагат с необходимата функционалност да ги променят. 


Съгласие за обработване на личните данни

Всеки един потребител, който доброволно е предоставил личните си данни с цел изпълняване на определени функции, автоматично дава своето съгласие администраторът да внесе правописни корекции в тези данни, ако това се налага. Корекции се правят ако не са спазени следните условия:

 • Данните се изписват на кирилица, в случай че регистрираният адрес е в рамките на България
 • Имената се изписват с начални главни букви
 • Адресът се изписва според следния шаблон - кв._Квартал,_ул./бул./_ИмеНаУлица/ИмеНаБулевард/_номер/с цифри/,_бл.номер/с цифри/,_вх.номер/с цифри/ буква/ГлавнаБуква/,_ет.номер/с цифри/ ,_ап.номер/с цифри/ ,_пояснение
  като удебеленият текст е константа, курсивът е променлива, а долната черта е пауза.
  НАПРИМЕР: кв. Стрелбище, ул. Хайдушка Гора 148, вх.А, ет.3, ап.25, дясно от асансьора
 • Имейлът се изписва с латински малки букви

Горепосочените корекции не променят личните данни, а корегират изписването им. Администраторът може да прави промени в личните данни на потребителите само след нарочна заявка по имейл или телефон от страна на съответния потребител и то само и единствено с цел правилно изпълнение и финализиране на функцията Обработка на поръчка.


Отказ от съгласие за обработване на лични данни

Потребителите имат право да изискат от администратора частично или напълно да ограничи обработването на личните им данни.
Частичното ограничаване на обработната на лични данни дава право на потребителите да оттеглят участието си от определени функции - получаване на новини, оферти, да оттеглят участието си в програми за тестване на нови продукти, да бъде прекратено участието им в програмата "Обратна Връзка" и др., но личните им данни продължават да се съхраняват в базата данни на електронния магазин.
Пълното ограничаване на обработката на лични данни е равносилно на изтриване или анонимизиране на личните данни.


Право на достъп до лични данни 

Системата на електронния магазин предоставя пряк достъп на регистрираните потребители до личните им данни, както и пълна функционалност за промяната на тези данни от самите потребители. 


Право на изтриване на лични данни

Всеки потребител има право да заяви правото си да бъде забравен и да му бъдат изтрити личните данни. Кукибуки изпълнява заявките за изтриване на лични данни в случаите:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Лични данни не се изтриват в следните случаи:

 • когато се установяват, упражняват или защитават правни претенции.
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Кукибуки ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • когато има законово задължение Кукибуки ЕООД да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.